Blog

Day: January 27, 2023

Ultherapy ปก

Ultherapy ทำไมถึงแพง? แก้ปัญหาจุดนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่?

Ultherapy ที่ว่าแพงเริ่มที่ราคาเท่าไหร่?     Ultherapy ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ราคา 15,000 บาทขึ้นไป ซึ่งถ้าเทียบกับเครื่องยกกระชับอื่น ๆ ที่จะเริ่มต้นในหลักพันเท่านั้นทำให้หลายคนมองว่าราคาสูงมาก แต่ราคาที่สูงก็มาพร้อมผลลัพธ์ที่สวยกว่า มากกว่า และดียิ่งกว่าสังเกตได้จากการที่ดารา หรือ เซเลบริตี้ ชอบมาทำกัน อัลเทราปี่ ทำไมถึงราคาสูง? หลังจากที่เห็นราคากันไปแล้วคงเข้าใจกันแล้วว่าทำไมหลายคนถึงบอกว่าราคาสูง แล้วอะไรที่ทำให้ราคามันสูงละ ? คือสิ่งที่เราสงสัยกันต้องบอกก่อนว่าราคาการยิงด้วยเครื่อง อัลเทร่าปี่ จะคิดตามจำนวน

Read More »
Scroll to Top
Scroll to Top

Make An Reservation