Blog

Day: September 19, 2023

คอเหี่ยว คอย้วย คอย่น คอยับ กระชับด้วย Duet V Baby Thermage

       คอเหี่ยว คอย้วย คอย่น คอยับ มักเป็นปัญหาแรกๆที่แสดงออกมาให้เราเห็น ซึ่งบ่งบอกถึงการมีอายุที่เพิ่มขึ้น แต่หลายคนที่อายุยังน้อยก็อาจพบเจอกับปัญหาเหล่านี้ได้เช่นกัน โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาคอเหล่านี้มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมลงของคอลลาเจนตามอายุที่เพิ่มขึ้น แสงแดด กรรมพันธุ์ รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน การแก้ไขปัญหานี้มีหลากหลายวิธี เช่นการฉีด Sculptra,Gouri,Collagen Young, Botolinumtoxin  ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดี แต่สำหรับคนที่กลัวเข็มไม่ชอบการฉีดสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยโปรแกรท Duet V Baby

Read More »
Scroll to Top
Scroll to Top

Make An Reservation